Imię: Józef Nazwisko: Erlich

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Erlich
  • 1901
  • Zam. Nowolipki 24 m 46.Legitymuje się zaświadczeniem pracowników Sicherheitspolizei. Agent gestapo.-luty41, sierp. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 126,, 127,, 128]