Imię: Abram Mojżesz Nazwisko: Kon

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram Mojżesz
  • Kon
  • Zam. Żelazna 69. Grupowy II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 365,, AAN-27,, s.15]