Imię: Kessel Nazwisko: Godłowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kessel
  • Godłowicz
  • Zam. Niska 52. Miał przepustkę Transferstelle i leg. Sicherheitdienst jako pracownik. Być może pracował tam tylko jako fachowiec.-sierp. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 200]