Imię: Mojżesz Nazwisko: Alter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Alter
  • Zam. Leszno 66, komisaryczny zarządca domów żyd. na terenie getta. -listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 9,, AAN-27,, s.22]