Imię: Mojżesz Nazwisko: Grynberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Grynberg
  • Zam. Śliska 57. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 231,, AAN-27,, s.22]