Imię: Nieznane Nazwisko: Browerman

  • TAK
  • Browerman
  • Zam. Leszno 49. Komisaryczny zarządca domami żydowskimi w getcie.-listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 75,, AAN-27,, s.22]