Imię: Natan Nazwisko: Sendyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Natan
  • Sendyk
  • Zam. Ogrodowa 25 m 1. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 610,, AAN-27,, s.22]