Imię: Stefan Nazwisko: Pomeranc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Pomeranc
  • Inżynier, sekcyjny SP.-maj41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 524]