Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • Adam
  • Czerniaków
  • Warszawa
  • 1983
  • dziennik
  • tak
  • tak
  • polski
  • dziennik przewodniczącego warszawskiego Judenratu