Zamenhofa Brak informacji

  • TAK
  • Zamenhofa
  • 19
  • poczta
  • Urząd Pocztowy Warszawa 41 funkcjonował po zamknięciu getta, do czasu planowanego na 15.01.41 otwarcia poczty żydowskiej podległej Gminie.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [166]