Wierzbowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wierzbowa
  • 1
  • pałac Brühla
  • administracyjne, działania Niemców
  • - w okresie okupacji siedziba szefa dystryktu warszawskiego L. Fischera; - przed wojną siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych; - [historia: 1641 - powstaje warszawski pałac Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego; po 1681 pałac przebudowany dla marszałka wielkiego koronnego Józefa Karola Lubomirskiego (projekt - Tylman Van Gameren); w XVIII w. pałac w rękach książąc Sanguszków; w czasach Augusta III Sasa pałac nabył faworyt królewski Henryk von Brűhl (zmarł w 1763), na jego zlecenie przebudowano pałac w latach 40. XVIII.; pałac należał później do kolejnych prywatnych właścicieli: w 1767 mieszkał w nim ambasador rosyjski Mikołaj Repnin; w 1787 pałac przeszedł na własność skarbu państwa, stał się własnością magistratu Warszawy; w 1882 zainstalowano tam biura Głównego Urzędu Telegraficznego (zeszpecenie budowli i przebudowanie wnętrz, Telegraf działał do początku lat 30. XX w.); potem zdewastowany gmach przebudowano na reprezentacyjną siedzibę MSZ (projekt B. Pniewski).

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [84]