Wielka Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wielka
  • ulica
  • w getcie
  • administracyjne
  • ulica
  • ma być wyłączona z getta do 5.10.41

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [218]