= 24.11.41 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcman...

 • TAK
 • = 24.11.41 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmanem. Omawialiśmy sprawę podziału żywności według kategorii.

 • 1941-11-24
 • 1941-11-24
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze
 • gospodarka, Niemcy, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 230
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Gepner Abraham

   Znany warszawski kupiec, przemysłowiec, członek prezydium Centrali Związku Kupców, działacz Gminy, radny miejski, fi...

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych