= 25.06.42 Uzyskałem od Auerswalda przydział z...

 • TAK
 • = 25.06.42 Uzyskałem od Auerswalda przydział z ogólnego kontyngentu 36 ton mąki na obiady. W ten sposób będzie można część podopiecznych żywić.

 • 1942-06-25
 • 1942-06-25
 • w getcie
 • gospodarcze
 • kuchnie ludowe, opieka
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 292
 • kuchnie

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych