Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • ulica
  • przed gettem
  • administracyjne
  • komunikacja, ulica
  • w wyjaśnieniu do zarządzenia z 7.08.40 jako granica obszaru zamkniętego; jako miejsce spacerów [notatka z 29.07.41]; (12.09.41) - przez sklepik na Stawkach przechodzi się na Niską do getta.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [143;, 203;, 214]