Nowolipie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipie
  • biuro kwaterunkowe
  • w getcie
  • administracyjne
  • Judenrat, mieszkaniowe
  • położone przy murze (na początku Nowolipia przy ul. Przejazd, albo na końcu - przy Żelaznej)

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [256]