Imię: Antoni Nazwisko: Snopczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Antoni
  • Snopczyński
  • przewodniczący cechów rzemieślniczych w Polsce.
    6.03.40 - [Snopczyński] oświadczył, że Żydzi nie będą mieli cechów, ale związki robotnicze. Napomknął o ghetcie - nie to dla warsztatów, ale to dla ludności.

  • Polacy, działacze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 91