= 7.02.42 [Brandt] dzwonił do komisarza, aby c...

 • TAK
 • = 7.02.42 [Brandt] dzwonił do komisarza, aby cofnął swoje zarządzenie w sprawie omnibusów, których marszruta ma się odbywać oddzielnie na południu i oddzielnie na północy ghetta. A[uerswald] nie wyraził zgody. Komisarz Bohem prosił mnie, abym pomówił na ten temat z A[uerswaldem]. A[uerswald] oświadczył, że nie pójdzie Konowi i Hellerowi na rękę z pewnych względów. [przyp. - żądanie Auerswalda polegało na tym, aby omnibusy konne nie mogły przekraczać granic getta przez odcinek ul. Chłodnej]

 • 1942-02-07
 • 1942-02-07
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, komunikacja, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 250
 • Kon i Heller; granice

 • Powiązani ludzie:

  • Brandt Karl Georg

   zastępca szefa wydziału "żydowskiego" (IV B4, SD).[nie był sądzony, nie żyje - (wykaz GK BZH, ACz, aneks 1...

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Bohem Johannes

   wyższy funkcjonariusz Wydziału Żydowskiego w SD

  • Kohn Moryc

   związany z Trzynastką, uzyskał wraz z Hellerem liczne koncesje (m.in. tramwaj konny)

  • Heller Zelig

   początkowo związany z Trzynastką, potem w spółce z Konem - liczne koncesje pod protektoratem gestapo

  Powiązane miejsca:

  • Chłodna

   w związku ze zmianą granic i wydzieleniem małego getta (14.07.41); sierpień 41 - projekt rozbiórki zbombardowanych d...