Nalewki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nalewki
  • kramy nalewkowskie
  • w getcie
  • administracyjne
  • handel
  • 13.03.42 - polecenie remontu kramów nalewkowskich, gdzie ma być umieszczona Zollgfahundungsstelle [śledcza ekspozytura celna]

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [259]