= 14.07.42 W sprawie dzieci w areszcie [Auersw...

 • TAK
 • = 14.07.42 W sprawie dzieci w areszcie [Auerswald] zgodził się, aby je na razie umieścić w internatach aż do przygotowania zamkniętego domu poprawczego. Zwróciłem się z prośbą o zwolnienie skazańców w taki sam sposób, jak to już raz miało miejsce. Odmówił. Zaproponowałem wtedy obóz pracy na miejscu w więzieniu. Zgodził się z tym, aby Toebbens, Schultze wzgl[ędnie] szczotkarze urządzili warsztaty. Wezwałem na posiedzenie Gepnera, Rechthanda, Wielikowskiego, Lejkina, Lichtenbauma i Lindenfelda. Ostatniemu poleciłem zrobić zestawienie więźniów. Lichtenbaumowi poleciłem przygotować kosztorys budowy pawilonu na terenie więzienia, wzgl[ędnie] adaptacji budynku Gminy na Ceglanej (mykwa), Rechthandowi rozmowę ze szczotkarzami etc.

 • 1942-07-14
 • 1942-07-14
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, dzieci, Niemcy, opieka, szopy, więzienie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 300
 • szopy

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Toebbens Walter Caspar

   fabrykant niemiecki, prowadzący szopy (krawieckie) w getcie, brał brutalny udział w akcji likwidacyjnej

  • Schultz Franz Emil

   przedsiębiorca niemiecki prowadzący warsztaty w getcie, związany z dostawami dla armii niemieckiej

  Powiązane miejsca:

  • Ceglana

   budynek Gminy - mykwa, plan przerobienia go na warsztaty (14.07.42)