Imię: Nieznane Nazwisko: Lichtenbaum (senior)

  • TAK
  • Lichtenbaum (senior)
  • ojciec (?) inż. Marka Lichtenbauma

  • Judenrat
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 193