Krochmalna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Krochmalna
  • targowisko "Piekiełko"
  • w getcie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • handel
  • 17.01.42 - Auerswald poleca zlikwidować targowisko "Piekiełko"; Cz. zaznacza, iż przed wojną na "Piekiełku" sutenerzy sprzedawali kobiety.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [241]