Imię: Janusz Nazwisko: Machnicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janusz
  • Machnicki
  • dr, wraz ze Stanisławem Wachowiakiem stanowili dwuosobowe kierownictwo Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie. Poprzednio Machnicki był w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej.

  • działacze, Polacy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 160