Imię: Ignacy (Izaak) Nazwisko: Schiper

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy (Izaak)
  • Schiper
  • Historyk, doc. Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie. Zginął w getcie. [Ringelblum w "Sylwetkach" podaje, że zginął podczas liwkidacji lubelskich obozów SS na początku listopada 1943].
    Cz. pisze, że Auerswald życzy sobie, aby Schiper zastąpił Rozena na stanowisku przewodniczącego Batalionu Pracy.[zob. obszerny biogram Schipera w: Rymgelblum, Kronika... s.544 - 553, tam m.in. o konflikcie z Judenratem]

  • bogaci
  • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 185; 219