Imię: Nieznane Nazwisko: Schu

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Schu
  • rotmistrz, kierownik magazynów wojskowych

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 105