Imię: Abraham Nazwisko: Sztolcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Sztolcman
  • inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Judenrat
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 88;96