Grzybowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Grzybowska
  • ulica
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • pomoc, uchodźcy, ulica
  • w związku ze zmianą granic i wydzieleniem małego getta (14.07.41); mieszkańcy Grzybowskiej pomagają uchodźcom dostarczonym przed Gminę (8.07.42)

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [199;, 298]