Sienna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Sienna
  • dom
  • w getcie
  • społeczne
  • nauka
  • miejsce, gdzie odbywała się wystawa prac graficznych uczniów [kursów?], wizytowana przez Czerniakowa 30.08.1941 r.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [212]