Imię: Jan Nazwisko: Starczewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan
  • Starczewski
  • Kierownik WYdziału Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego (W-wy okupacyjnej). Odwiedza Czerniakowa 10.10.39 w sprawie taks cmentarnych dla władz niemieckich.

  • Polacy
  • Polak

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 53