Imię: Nieznane Nazwisko: Föhl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Föhl
  • Kierownik Wydziału Głównego Spraw Wewnętrznych (Hauptabteilung Innere Verwaltung) w rządzie GG (Kraków)

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 161