Sienna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Sienna
  • ulica
  • przed gettem, w getcie
  • administracyjne
  • ulica
  • zagrożona odpadnięciem od tworzącego się getta (20.10.40); po nieparzystej stronie ma być wyłączona z getta w końcu września 1941 (24.09.41); mieszkańcy strony nieparzystej mają się przenieść poza Chłodną do 5.10.41 (27.09.41); przesiedleni z Siennej na Dziką ponad pl. Parysowskim muszą się wynosić, bo ta część Dzikiej odpada od getta (20.11.41)

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [159;, 217;, 219;, 229;]