Sierakowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Sierakowska
  • ulica
  • w getcie
  • administracyjne
  • mieszkaniowe, ulica
  • 22.03.42 - ma być przesiedlona, termin nie ustalony

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [261]