Imię: Nieznane Nazwisko: Wieler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wieler
  • "Wieler ma do mnie pretensję, że urządzam zabawy dla dzieci....." (8.07.42)

  • inteligencja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 298