= 21.12.41 W ghetcie znowu pogłoski o tym, że...

 • TAK
 • = 21.12.41 W ghetcie znowu pogłoski o tym, że mi odczytano osiem (!) punktów o łatach itp. = 23.12.41 [u Auerswalda] Zwróciłem uwagę, że w ghetcie pogłoski krążą o jakichś 8 punktach dla Żydów. Zapytał jakie? Odrzekłem, że oprócz jednego - zakazu małżeństw - nie interesowałem się innymi. Odniosłem wrażenie, że może się jednak coś szykuje. Nadmieniłem, że może jest pora, aby zmieniono stosunek do Żydów. Przypomniałem słowa Bismarcka.

 • 1941-12-21
 • 1941-12-23
 • w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • atmosfera, życie codzienne, Żydzi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 233
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...