Imię: Johannes Nazwisko: Bohem

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Johannes
  • Bohem
  • wyższy funkcjonariusz Wydziału Żydowskiego w SD

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 250