= 7.03.42 [Auerswald] Odmawia podpisania zarzą...

 • TAK
 • = 7.03.42 [Auerswald] Odmawia podpisania zarządzenia, aby zwolnieni bogatsi Żydzi płacili na rzecz tych, co pójdą do obozów. Na uwagę, że tak się robi już 2 lata, replikuje, że przez 5 lat się będzie inaczej robiło.

 • 1942-03-07
 • 1942-03-07
 • w getcie
 • administracyjne
 • bogaci, Judenrat, Niemcy, obozy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 258
 • obozy pracy

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych