Stawki Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Stawki
 • 24
 • gmach szkoły rzemieślniczej
 • przed gettem, w getcie
 • gospodarcze, społeczne
 • nauka, rzemieślnicy
 • szkoła rzemieślnicza Towarzystwa Dostarczania Pracy Ubogim Żydom, mieszcząca się we własnym gmachu Gminy Żydowskiej, wybudowanym w 1901 r.

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [144;, 205]