Tarcia między urzędem komisarza getta (Auerswa...

 • TAK
 • Tarcia między urzędem komisarza getta (Auerswald) a Transferstelle (Palfinger): = 3.06.41 - Byłem u Palfingera. Chciał koniecznie przeforsować swój plan podziału mąki. Po burzliwej wymianie zdań zadzwonił do Auerswalda, który zarządził, aby jego plan utrzymać. A to mu przedtem zakomunikowałem. Wszedł Bischof. Poruszyłem sprawę zakupu ew[entualnie] zezwoleniem E. u.L [Ernährungs ind Landwirtschaft (Wydział Aprowizacji i Gospodarki Rolnej)]. Na razie się zgodził, aby się rozmówić z E. und L. Po chwili zapytał Palfingera, a ten oświadczył, że to będzie "obrazą dla urzędu". Pragnąłem tym sposobem ukrucić szmugiel i obniżyć ceny.

 • 1941-06-03
 • 1941-06-03
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze
 • ceny, gospodarka, Judenrat, Niemcy, szmugiel
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 188-190
 • Transferstwlle

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Palfinger Aleksander

   od 1.12.40 stanął na czele Transferstelle