= 16.04.42 Urządziłem publiczne posiedzenie Ra...

 • TAK
 • = 16.04.42 Urządziłem publiczne posiedzenie Rady. Zjawiło się oprócz 24 radnych z 200 osób z różnych sfer społeczeństwa. Sala udekorowana rytualnymi kotarami. W oknach umieszczono witraże, wykonane przez artystów pod kierownictwem Śliwniaka. Przedstawiłem tok starań o zwolnienie 500 więźniów, uwieńczony powodzeniem. Poza tym zreferował Rechthand sprawę zakupu kożuchów, a Rozenstadt złożył sprawozdanie finansowe. Przemawiał Gepner, prof. Bałaban i Frydman. Życzenia złożył mi rabin Kanał.

 • 1942-04-16
 • 1942-04-16
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze, społeczne
 • działacze, gospodarka, Judenrat, opieka, religia, twórcy, urzędnicy, więzienie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 266
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Śliwniak Józef

   artysta malarz

  • Rechthand Kazimierz

   kierownik Wydziału Handlu i Przemysłu w Judenracie

  • Rozenstadt Bolesław

   adwokat, członek Rady Żydowskiej

  • Gepner Abraham

   Znany warszawski kupiec, przemysłowiec, członek prezydium Centrali Związku Kupców, działacz Gminy, radny miejski, fi...

  • Bałaban Majer

   Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny historyk dziejów żydów (głównie polskich), autor wielu dzieł. Zmarł w g...

  • Frydman Zysze

   przedwojenne sekretarz generalny ortodoksyjnej partii Agudas Israel; 15.06.41 zrzeka się pracy [społecznej] w Gminie...

  • Kanał Icchak

   najstarszy wiekiem rabin warszawski, wiceprzewodniczący Związku Rabinów w Polsce; zginął w czasie deportacji 1942.