Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 20
 • piwnice
 • w getcie
 • administracyjne
 • poszukiwania
 • 10.06.42 - junacy rewidują piwnicę w poszukiwaniu ukrytych skór

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [288]