= 8.07.42 [u Auerswalda] poruszyłem sprawę kob...

 • TAK
 • = 8.07.42 [u Auerswalda] poruszyłem sprawę kobiet. Polecił bowiem Arbeitsamtowi zarejestrować kobiety pracujące. Zapytałem, czy panie domu podpadają pod to pojęcie. Czy honorowe pracownice społeczne będą zarejestrowane. Wyraźnej odpowiedzi nie otrzymałem. Na ogół, jak zwykle, wyczułem niechęć do tej sfery.

 • 1942-07-08
 • 1942-07-08
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • działacze
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 297
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych