= 26.05.42 [Auerswald] Zarządził (plakat), aby...

 • TAK
 • = 26.05.42 [Auerswald] Zarządził (plakat), aby nie nosić żadnych opasek poza gwiazdą Syjonu. Tylko Służba Porządkowa ma prawo nosić 2 opaski, w tym jedną służbową.

 • 1942-05-26
 • 1942-05-26
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • policja żydowska
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 281
 • opaski

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych