Imię: Józef Nazwisko: Szalman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Szalman
  • Dr, jeden z inspektorów Jointu, który objeżdżał miejscowości prowincjonalne.

  • działacze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 77