Grzybowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Grzybowska
  • 26
  • budynek Gminy, okolice budynku Gminy,
  • przed gettem, w getcie
  • administracyjne
  • Judenrat
  • Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie / siedziba Judenratu

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942