Imię: Józef Nazwisko: Jaszuński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Jaszuński
  • inż., kierownik ORT-u w Polsce, członek Judenratu i członek kierownictwa JSS w czasie okupacji.

  • działacze, Judenrat
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 73; 98