= 7.07.42 Omówiłem z Gepnerem i Sztolcmanem sp...

 • TAK
 • = 7.07.42 Omówiłem z Gepnerem i Sztolcmanem sprawę Rady Opieki Społecznej. G[epner] proponuje permanentne ciało, które by miało swój walor również po wojnie. Wyraziłem pogląd, że należy wytworzyć trzon z 7 - 9 osób, okołu którego zgrupuje się kilkunastu doradców.

 • 1942-07-07
 • 1942-07-07
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, opieka, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 296
 • Powiązani ludzie:

  • Gepner Abraham

   Znany warszawski kupiec, przemysłowiec, członek prezydium Centrali Związku Kupców, działacz Gminy, radny miejski, fi...

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.