= 23.06.42 Na 7-mą wezwał mnie Auerswald i dor...

 • TAK
 • = 23.06.42 Na 7-mą wezwał mnie Auerswald i doręczył pismo, w myśl którego jutro o 6 rano należy wezwać mieszkańców Pokornej-Muranowskiej-Bonifraterskiej-Żoliborskiej, aby do 8 wieczorem opuścili swoje mieszkania.

 • 1942-06-23
 • 1942-06-23
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • mieszkaniowe, Niemcy, ulica, wysiedlenie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 291
 • granice

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  Powiązane miejsca:

  • Żoliborska

   w wyjaśnieniu z 7.08.40 jako granica obszaru zamkniętego; 23.06.42 - zarządzenie, aby do jutra mieszkańcy opuścili s...