Imię: Nieznane Nazwisko: Fleming

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fleming
  • reprezentuje BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), Czerniaków chodzi do niego do BGK (zob. zapis 6 i 13 XII 1940); (27.05.42)

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 267; 281