Imię: Nieznane Nazwisko: Majfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majfeld
  • przewodniczący Centralnego Związku Drobnych Kupców Żydowskich.

  • działacze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 111