= 19.03.42 Auerswaldowi oświadczyłem, że Żydzi...

 • TAK
 • = 19.03.42 Auerswaldowi oświadczyłem, że Żydzi nie nadają się do robót ziemnych. Należy ich zatrudnić w warsztatach.

 • 1942-03-19
 • 1942-03-19
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze
 • Judenrat, robotnicy, Żydzi
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 260
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych